afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
Kể từ ngày 20/10/2014 theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội thì: Doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động, lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm và lập sổ quản lý lao động. cụ thể như sau:
Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phần trừ vào lương của nhân viên
Kể từ ngày 1/5/2013 theo điều 115 và 116 của Bộ luật lao động - Luật số 10/2012/QH13 quy định các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương và không được hưởng lương bao gồm:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
0
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giáDesign by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
English