afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT XDCB

THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BXD NGÀY 03/3/2023

CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023).

Thông tư này thay thế các thông tư: Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Điểm nổi bật của Thông tư này là hướng dẫn chi tiết hơn một số nội dung quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cụ thể:

1.   Tạm ứng sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, vật liệu xây dựng phải dự trữ theo mùa;

2.   Tạm thanh toán;

3.   Điều chỉnh khối lượng công việc giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu;

4.   Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng;

5.   Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6.   Ban hành 03 mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng; thi công xây dựng và EPC theo chuẩn Fidic phù hợp với thông lệ quốc tế;

7.   Đối với 02 phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng theo Phương pháp hệ số điều chỉnh giá Pn và Bù trừ trực tiếp cũng được hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật điều chỉnh, tạo thuận lợi cho các chủ thể trong quá trình thực hiện.

-----o0o-----

Link xem chi tiết Thông tư số 03/2023/TT-BXD: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-02-2023-TT-BXD-huong-dan-hop-dong-xay-dung-557432.aspx

Ngày đăng: 27/03/2023 Lượt xem: 5.151 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 5316/BXD-GĐ hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Điều 18, 19 Nghị định 27/2022/NĐ-CP.
Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Trong Phần Hỏi đáp chính sách tài chính trên website chính thức của Bộ Tài chính ngày 08/06/2020, Bộ Tài chính đã có hồi đáp các câu hỏi của độc giả liên quan đến Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.472.350
 1
English