afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

MỘT SỐ ĐIỂM ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia và Luật đất đai ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội với phạm vi tác động sâu rộng đối với người dân và doanh nghiệp.

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này hướng tới gỡ bỏ những nút thắt, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản…Trong đó có một số điểm mới nổi bật như sau:         

1. Sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ

ü Bổ sung quy định về nội dung, vai trò, trách nhiệm lập, cập nhật, khai thác hồ sơ địa chính trong công tác quản lý đất đai;

ü Phân định cụ thể thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đối với các đối tượng và trách nhiệm của tổ chức dịch vụ công đối với việc cấp Giấy chứng nhận;

ü Quy định về đăng ký khi có sự thay đổi về quyền sử dụng không gian ngầm và khoảng không;

ü Xác lập giá trị pháp lý đối với trường hợp đăng ký đất đai, thông tin được ghi nhận vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với hệ thống đăng ký chứng quyền hiện nay mà các nước tiên tiến đang áp dụng;

ü Bổ sung chế tài đủ mạnh để làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đăng ký đất đai, đồng thời ngăn chặn các trường hợp giao dịch mà không thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật;

ü Quy định về đăng ký đất đai trên môi trường điện tử (đăng ký trực tuyến), trong đó có lộ trình để các địa phương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận điện tử.

2. Bỏ khung giá đất, sửa quy định về bảng giá đất, giá đất cụ thể:

ü Theo luật đất đai 2013 thì Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ hạn 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng dẫn đến thị trường tồn tại cơ chế 2 giá đất đó là khung giá đất do nhà nước ban hành và khung giá đất thị trường (cao hơn gấp nhiều lần so với khung giá đất Nhà nước quy định). Thì tại dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ loại bỏ khung giá đất thay thế vào đó là bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm.

3. Bổ sung khoản thu tài chính từ đất đai

Dự thảo luật đất đai bổ sung khoản thu tài chính từ đất đai gồm:

ü Thu tiền sử dụng đất hàng năm khi sử dụng đất kết hợp với các mục đích khác;

ü Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng.

4. Bổ sung trường hợp thu hồi đất

 Dự thảo luật đất đai bổ sung các trường hợp thu hồi đất như sau:

ü Xây dựng cơ sở khám chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân;

ü Xây dựng nhà khách của lực lượng vũ trang nhân dân;

ü Đất được giao, cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất;

ü Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà không thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất theo quy định.

5. Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng đất

ü Bổ sung quy định thời hạn sử dụng ổn định lâu dài đối với: đất rừng sản xuất giao cho cộng đồng dân cư, đơn vị vũ trang, ban quản lý rừng;

ü Quy định thời hạn giao đất, cho thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất xây dựng công trình trên không nhằm mục đích kinh doanh;

ü Quy định về thời hạn sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư; điều chỉnh, gia hạn thời hạn sử dụng đất của dự án.

6. Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá, đấu thầu dự án

ü Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất =>> Tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách minh bạch, công bằng và phát huy nguồn lực đất đai một cách triệt để nhất.

7. Sửa quy định về quyền của người sử dụng đất

ü Quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đóng trụ sở;

ü Thêm quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm mà đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp thì được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất;

ü Cho phép tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất được hình thành do mua cổ phần, phần vốn góp thì có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ngoài ra, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi còn bổ sung một số nội dung như:

-        Đề xuất 14 trường hợp bắt buộc đăng ký biến động đất đai;

-        05 trường hợp không được cấp sổ đỏ;

-        Sửa đổi nhiều quy định về sổ đỏ hộ gia đình trong dự thảo Luật Đất đai; 

-        Bổ sung trường hợp không được mua bán đất;

-       

Luật này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024
Ngày đăng: 13/03/2023 Lượt xem: 10.948 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
Ngày 23/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương,
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.686.430
 26
English