afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI)

Luật Giá 2012 có hiệu lực từ 01/01/2013 đã đạt được nhiều kết quả. Qua 10 năm thực hiện, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Giá 2012 đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp. Do đó, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã đánh giá, tổng kết để sửa đổi, bổ sung Luật Giá và hiện nay đang được thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Về những nội dung được sửa đổi tại dự thảo Luật Giá sửa đổi, Bộ Tài chính cho biết, Luật Giá sửa đổi lần này vẫn kiên trì mục tiêu theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước để phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Theo dự thảo Luật giá (sửa đổi) có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung hàng hóa do Nhà nước định giá

Bổ sung “Hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, có tính chất độc quyền trong mua bán và không thể thay thế” vào nhóm hàng hóa do Nhà nước định giá.

Danh mục cụ thể do Nhà nước định giá tại phụ lục của Luật giá (sửa đổi) sẽ bao gồm 40 nhóm hàng hóa, dịch vụ (hiện hành có 52 nhóm, đã đưa ra khỏi danh mục 14 nhóm và bổ sung 2 nhóm là sách giáo khoa và hàng hóa, dịch vụ an ninh quốc phòng do nhà nước đặt hàng).

2. Bổ sung Phương pháp định giá

Dự thảo đã quy định rõ 2 phương pháp định giá đối với từng trường hợp cụ thể: Ngoài phương pháp định giá chung do Bộ Tài chính ban hành thì đối với hàng hóa dịch vụ có tính chất đặc thù không thể áp dụng phương pháp định giá chung thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá riêng.

3. Chính sách về bình ổn giá

Dự thảo Luật giá (sửa đổi) cụ thể hóa dấu hiệu để nhận diện các trường hợp áp dụng bình ổn giá: Trong trường hợp khẩn cấp do thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trên cơ sở đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục để áp dụng trong thời hạn nhất định”.

4. Bổ sung nguyên tắc hiệp thương giá

Điều chỉnh phạm vi áp dụng hiệp thương giá: Việc hiệp thương chỉ áp dụng giữa các đối tượng là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ đáp ứng điều kiện hiệp thương giá; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương => Trường hợp thực hiện hiệp thương giữa nhà nước và doanh nghiệp sẽ được loại bỏ và thực hiện theo quy định Pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

5. Điều kiện đối với doanh nghiệp thẩm định giá

Dự thảo Luật bổ sung các điều kiện nhằm siết chặt việc hoạt động của doanh nghiệp Thẩm định giá như:

- Số lượng Thẩm định viên tại Doanh nghiệp: ít nhất 5 thẻ Thẩm định viên về giá (hiện hành là 3 Thẩm định viên về giá);

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần: Tổng số vốn góp của các thành viên góp vốn, cổ đông là thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Về chi nhánh Doanh nghiệp Thẩm định giá phải có ít nhất 3 thẻ Thẩm định viên về giá độc lập với doanh nghiệp Thẩm định giá.

6. Điều kiện đối với Thẩm định viên về giá

Củng cố theo hướng chuyên môn hóa thẻ Thẩm định viên theo 2 lĩnh vực gồm: Thẩm định giá tài sản (Bất động sản, động sản và hàng hòa dịch vụ thông thường) và Thẩm định giá Doanh nghiệp (Tài sản tài chính, tài sản vô hình).

Điều kiện để đăng ký hành nghề phải có thẻ Thẩm định viên về giá và phải có thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá từ 36 tháng trở lên.

Thẩm định viên về giá được tham gia các hoạt động tư vấn xác định giá tất cả các tài sản, hàng hòa, dịch vụ mà không phải trang bị thêm các chứng chỉ, điều kiện chuyên môn khác.

7. Chính sách Thẩm định giá của Nhà nước

Quy định rõ hơn về phạm vi áp dụng thẩm định giá Nhà nước.

Củng cố cơ chế triển khai Thẩm định giá Nhà nước theo phương thức Hội đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc Tổ chức thực hiện.

*   Xem chi tiết tại dự án Luật Giá sửa đổi tại:

https://thuvienphapluat.vn/.../Luat-gia-sua-doi-519324.aspx

Ngày đăng: 19/12/2022 Lượt xem: 12.165 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
Ngày 23/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương,
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Luật Đấu thầu 2023) đã được công bố ngày 17/7/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Luật Đấu thầu 2013.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.655.896
 66
English