afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC
CÔNG VĂN SỐ 1483/TCT-KK NGÀY 24/04/2023 VỀ XÂY DỰNG MÃ ĐỊNH DANH CHO TỪNG KHOẢN NỘP THUẾ

Ngày 24/04/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1483/TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh (“ID”) khoản phải nộp – cấp, thông báo và sử dụng mã ID. Quy định này được triển khai, áp dụng từ ngày 10/05/2023.
Một số điểm đáng chú ý liên quan như sau:

✅Mã ID khoản phải nộp (ID) : “là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế (“NNT”)” (theo Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021).

✅ Cấp và thông báo mã ID khoản phải nộp:
🔹 Cấp ID đối với từng khoản phải nộp của NNT đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế tập trung, ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất theo hướng dẫn tại Mục I Phụ lục I Công văn 1483/TCT-KK.
🔹 Thông báo mã ID khoản phải nộp cho NNT:
- Nghĩa vụ mới phát sinh: tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, Thông báo nộp tiền.
- Khoản nộp theo các quyết định hành chính về quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, phí, lệ phí; hoặc hoản phải nộp đã được ghi nhận tại hệ thống ứng dụng nhưng chưa được cung cấp mã ID: tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

✅ NNT sử dụng mã ID khoản phải nộp: để thực hiện tra cứu tình tình xử lý nghĩa vụ thuế; nộp tiền vào ngân sách nhà nước; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 Công văn 1483/TCT-KK.
Ngày đăng: 11/05/2023 Lượt xem: 3.902 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm với biên độ tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức đóng phí bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định.
Ngày 18/9/2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ban hành ngày 22/06/2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 (trừ trường hợp quy định tại Điều 53 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11). Trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.472.403
 45
English