afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

SỬA ĐỔI BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số25/2023/TT-BKHĐT(TT 25) ngày 31/12/2023 sửa đổi Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT(TT 03) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 

Theo đó, TT 25 sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản quy định tại TT 03 như sau: 

(a) Sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục A TT 03; 

(b) Sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Phụ lục B TT 03; 

(c) Sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động Xúc tiến đầu tư quy định tại Phụ lục C TT 03; 

(d) Tại các biểu mẫu Phụ lục A: Đối với nhà đầu tư cá nhân và người đại diện theo pháp luật có quốc tịch Việt Nam hoặc lựa chọn sử dụng quốc tịch Việt Nam thì chỉ khai các thông tin: họ và tên, mã định danh cá nhân, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email. Đối với các nhà đầu tư cá nhân và người đại diện theo pháp luật là có quốc tịch nước ngoài hoặc lựa chọn sử dụng quốc tịch nước ngoài thì khai các thông tin như quy định tại TT 03; 

Trong đó, TT 25 sửa đổi 09 biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam áp dụng với nhà đầu tư bao gồm: 

  1. 01. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.I.1); 

  1. 02. Đề xuất dự án đầu tư (Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập) (Mẫu A.I.2); 

  1. 03. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu A.I.6); 

  1. 04. Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Mẫu A.I.7); 

  1. 05. Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (Mẫu A.I.8); 

  1. 06. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) (Mẫu A.I.11.đ); 

  1. 07. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp điều chỉnh khác) (Mẫu A.I.11.h); 

  1. 08. Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư (Mẫu A.I.13); 

  1. 09. Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Mẫu A.I.15). 

TT 25 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.  

Liên quan đến các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ECOVIS AFA VIETNAM cung cấp đầy đủ các dịch vụ giấy phép hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như các dịch vụ sau giấy phép như các thông báo, đăng ký ban đầu với cơ quan ban ngành, thiết lập hệ thống báo cáo...

Ngày đăng: 01/03/2024 Lượt xem: 1.644 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
Ngày 23/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương,
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Luật Đấu thầu 2023) đã được công bố ngày 17/7/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Luật Đấu thầu 2013.
Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023 (riêng quy định bãi bỏ tổng mức thanh toán được áp dụng từ 01/01/2019
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.655.872
 42
English