afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC
NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2023/NĐ-CP VỀ GIA HẠN TIỀN THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý như sau:
1. Đối tượng gia hạn
Quy định tại Điều 3, Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, bao gồm 4 nhóm đối tượng.
2. Gia hạn nộp thuế GTGT
    Thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 5 và quý I/2023: gia hạn 06 tháng;
    Thuế GTGT phải nộp tháng 6 và quý II/2023: gia hạn 05 tháng;
    Thuế GTGT phải nộp tháng 7: gia hạn 04 tháng;
    Thuế GTGT phải nộp tháng 8: gia hạn 03 tháng;
    Thời gian gia hạn được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
3. Gia hạn nộp thuế TNDN
    Thuế TNDN tạm nộp quý I và quý II năm 2023: gia hạn 03 tháng;
    Thời gian gia hạn được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
4. Gia hạn nộp thuế GTGT và TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp của năm 2023: gia hạn chậm nhất đến 30/12/2023.
5. Gia hạn nộp tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023: gia hạn 06 tháng đối với 50% số tiền phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (từ 31/05/2023 đến 30/11/2023).

Ngày đăng: 25/04/2023 Lượt xem: 4.315 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm với biên độ tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức đóng phí bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định.
Ngày 18/9/2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ban hành ngày 22/06/2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 (trừ trường hợp quy định tại Điều 53 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11). Trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.472.365
 7
English