afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC
MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Hiện tại đang là tháng cao điểm doanh nghiệp rà soát hồ sơ, thực hiện kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế năm tài chính 2022. Để hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong công tác quyết toán thuế TNDN được thuận lợi, E.AFA có một số lưu ý như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

• Có giải trình phù hợp đối với phần chênh lệch giữa doanh thu kê khai quyết toán thuế TNDN và Doanh thu kê khai trên các tờ khai GTGT trong kỳ tính thuế;

• Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu, đảm bảo đáp ứng điều kiện ghi nhận;

• Kiểm tra đảm bảo doanh thu kê khai quyết toán thuế TNDN được ghi nhận đúng kỳ, đặc biệt là đối với doanh thu hàng hóa xuất khẩu.

Xác định các khoản chi phí được trừ

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải đảm bảo các quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Một số khoản chi phí cần lưu ý:

• Rà soát thông tin hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ và http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để đảm bảo không ghi nhận, kê khai thiếu các khoản chi phí liên quan, đồng thời, đảm bảo các hóa đơn hợp lệ, hợp pháp.

• Các khoản trích tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động phải thực tế chi trả hết trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm (trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề);

• Chi phí tiền lương làm thêm giờ không được vượt quá 60h/tháng và 300h/năm;

• Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế. Ngoài ra, phải thu thập đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có);

• Đảm bảo trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành;

Kê khai quyết toán thuế đối với Doanh nghiệp giao dịch liên kết

• Doanh nghiệp xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin về quan hệ liên kết, giao dịch liên kết liên quan (nếu có) và nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN. (Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ).

• Xác định Tổng chi phí lãi vay được trừ:

- Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao tài sản phát sinh trong kỳ.

- Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định trên được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay theo quy định này không quá 05 năm liên tục kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Tạm nộp thuế TNDN của 4 quý năm 2022

- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

- Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 (ngày 31/01/2023) đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (nếu có)

Tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tính trên thu nhập tính thuế TNDN như sau:

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

- Đối với các doanh nghiệp không thuộc Doanh nghiệp Nhà nước: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Ngày đăng: 20/03/2023 Lượt xem: 1.879 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
NNT sử dụng mã ID khoản phải nộp: để thực hiện tra cứu tình tình xử lý nghĩa vụ thuế; nộp tiền vào ngân sách nhà nước; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 Công văn 1483/TCT-KK.
Ngày 23/04/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, thông tư có hiệu lực từ ngày 24/04/2023. Một số điểm đáng chú ý liên quan đến Thông tư số 02/2023/TT-NHNN như sau
Condotel, officetel xuất hiện tại Việt Nam năm 2014 và bắt đầu bùng nổ từ 2016. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, vấn đề pháp lý của các các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng liên quan đến thời hạn sở hữu và khả năng được cấp sổ của những căn hộ, biệt thự này là vấn đề gây tranh cãi tại nhiều nghị trường
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý như sau
Như vậy, kể từ ngày 14/04/2023 hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP) bao gồm các giấy tờ sau:
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.377.460
 13
English