LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 76
Tổng số : 367504
BAN GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
ThS, CPA
Tel : 0914.015.678
hieu.nt@afac.com.vn
Ông Phạm Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc
CPA
Tel : 0914.162.916
trung.pq@afac.com.vn
Ông Nguyễn Hải Nam
Phó Tổng Giám đốc
ThS, Kỹ sư xây dựng
Tel : 0916.020.113
nam.nh@afac.com.vn
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Ông Nguyễn Trung Dũng
Giám đốc Khối Kiểm toán XDCB
CPA
Tel : 0983.595.379
dung.nt@afac.com.vn
Ông Lê Huy Đông
Trưởng phòng Tư vấn - Đào tạo
CPA
Tel : 0944.322.988
donglh.afa@gmail.com
Ông Nguyễn Hà Định
Trưởng phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính
CPA
Tel : 0934.770.066
hadinh.afa@gmail.com
Ông Nguyễn Đình Bằng
Trưởng phòng Kiểm toán XDCB2
Kỹ sư xây dựng
Tel : 0913.416.933
bangnd.afa@gmail.com
Ông Hoàng Minh Trung
Trưởng phòng Kiểm toán XDCB1
Kỹ sư xây dựng
Tel : 0905.009.992
trung.hm@afac.com.vn