LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 146
Tổng số : 374295
DỊCH VỤ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Mối quan tâm của quý vị

·        Quý vị muốn cập nhật các thay đổi mới nhất về Chuẩn mực kế toán, về báo cáo tài chính trong nước và quốc tế;

·        Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam đòi hỏi phải đào tạo nhân viên thông qua một tổ chức đáng tin cậy;

·        Quý vị chỉ có ít nhân viên kế toán tài chính và cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính giỏi;

·        Quý vị gặp khó khăn trong công tác kế toán mà không thể tự mình giải quyết được;

·        Quý vị muốn mua lại doanh nghiệp và muốn thống nhất về chính sách kế toán;

·        Quý vị đã quen với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ở nước sở tại nhưng cần hiểu thêm chuẩn mực kế toán Việt Nam để so sánh.

 

Năng lực của chúng tôi

Với những kiểm toán viên hành nghề đã làm việc trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán trong nhiều năm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng cho khách hàng, bao gồm lập sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính định kỳ. Chúng tôi cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các báo cáo tài chính được lập dựa trên chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng với Chuẩn mực kế toán quốc tế.

Điểm nổi bật trong dịch vụ kế toán của chúng tôi là khả năng thiết kế hệ thống các phần hành kế toán, tổ chức công tác kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn và áp dụng phần mềm kế toán có chi phí hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tốt công tác kế toán của mình.

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế và cập nhật liên tục sự đổi mới của hoạt động tài chính kế toán của Việt Nam, AFA ứng dụng các kỹ thuật, cách tiếp cận, phương pháp tiên tiến của Việt Nam và thế giới khi cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng nhằm đảm bảo dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.

 

Dịch vụ của chúng tôi

·        Ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

·        Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán;

·        Cung cấp dịch vụ lập sổ kế toán;

·        Thiết kế khiển khai các phần hành kế toán (Tiền, hàng tồn kho, tính giá thành, TSCĐ…)

·        Tư vấn chuyển đổi báo cáo tài chính theo IAS, IFRS;

·        Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán;

·        Cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng;

·        Các dịch vụ khác về kế toán.

Các Dịch vụ khác