LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 167
Tổng số : 374316
DỊCH VỤ
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN

·        lương của Công ty;

·        Kiểm tra phương pháp xác định thu nhập chịu thuế, phương pháp xác định số thuế TNCN phải nộp hàng tháng được thể hiện trên bảng lương của Công ty;

·        Kiểm tra lại các tờ khai thuế TNCN tạm tính hàng tháng mà Công ty đã nộp cho cơ quan thuế trong năm qua;

·        Kiểm tra tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm do Công ty chuẩn bị trước khi nộp cho cơ quan thuế;

·        Xem xét chọn mẫu các Hợp đồng lao động và các chứng từ liên quan đến kê khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của nhân viên Công ty;

·        Xác định các rủi ro thuế tiềm tàng dựa vào tài liệu và các thông tin được cung cấp, tư vấn về tuân thủ thuế TNCN và những vấn đề còn tồn đọng cần giải quyết;

·        Hỗ trợ nhân viên Công ty chuẩn bị các phụ lục giúp giải thích bổ sung cho tờ khai quyết toán thuế TNCN nếu được yêu cầu;

·        Phát hành báo cáo kết quả dịch vụ trình bày các vấn đề về tuân thủ thuế được phát hiện tại Công ty, cũng như đề xuất giải pháp khác.

 

Những lợi ích mà dịch vụ mang lại

·        Đảm bảo giữ bí mật đối với những thông tin được trình bày trên tờ khai thuế nộp cho cơ quan nhà nước;

·        Xác định những cơ hội tiết kiệm thuế mà Công ty chưa tận dụng được cùng những rủi ro thuế tiềm tàng mà Công ty chưa nhận thấy;

·        Giảm thiểu khả năng bị cơ quan thuế ấn định mức thuế, phạt thuế do vi phạm về tuân thủ thuế;

·        Tiết kiệm được thời gian và chi phí của Công ty khi phải giải trình với cơ quan thuế trong cuộc kiểm tra thuế hằng năm.

Các Dịch vụ khác