LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 103
Tổng số : 367531
DỊCH VỤ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Như Quý Công ty đã biết, thời gian gần đây Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với các cam kết quốc tế. Cụ thể Luật thuế TNDN mới có hiệu lực đã giới thiệu nhiều vấn đề mới so với các văn bản hướng dẫn về thuế TNDN trước đây.

Đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn gần đây rất nhiều văn bản hướng dẫn cho thuế TNDN liên tục được cập nhật và sửa đổi. Việc này đã gây ra không ít khó khăn trong việc cập nhật, áp dụng các qui định mới và tạo thêm rủi ro cho doanh nghiệp trong việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN cho phù hợp với qui định.

Nhằm giúp Quý Công ty xác định lại tình hình tuân thủ thuế TNDN trong năm tài chính một cách phù hợp, tư vấn các điều chỉnh cần thiết, AFA rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Công ty Dịch vụ Soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN để đảm bảo rằng Quý Công ty đã không bỏ sót nghĩa vụ bắt buộc đối với Cơ quan thuế, giảm thiểu rủi ro về thuế cho Công ty. Chúng tôi hy vọng rằng Quý Công ty sẽ tìm thấy nhiều lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Giới thiệu dịch vụ

Để dễ dàng cho Quý Công ty trong việc xem xét và lựa chọn sử dụng dịch vụ, chúng tôi xin điểm qua phạm vi của Dịch vụ Soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN.

·        Thảo luận với Bộ phận quản lý thuế của Quý Công ty để hiểu về chính sách kế toán và xử lý các vấn đề thuế dựa trên việc ghi nhận doanh thu và chi phí;

·        Trao đổi  và thảo luận với bộ phận quản lý thuế của Quý Công ty để yêu cầu cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc soát xét tờ khai thuế TNDN hằng nằm;

·        Soát xét báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN được lập bởi Quý Công ty để xác định thu nhập chịu thuế và các chi phí được khấu trừ được ghi nhận theo quy định hiện hành;

·        Kiểm tra các tài liệu hỗ trợ liên quan và các chứng từ trên cơ sở chọn mẫu để đánh giá xem doanh thu chịu thuế và chi phí được trừ được ghi nhận cho mục đích thuế có phù hợp với qui định về thuế TNDN hiện hành hay không ?;

·        Soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN trên cơ sở rà soát lại các ưu đãi thuế, thuế suất  thuế TNDN được áp dụng và chuyển lỗ trong thuế TNDN (nếu có);

·        Tư vấn cho Quý Công ty cơ hội giảm thiểu số thuế TNDN phải nộp được trình bày trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (nếu có).

 

Những lợi ích mà dịch vụ mang lại

·        Làm tăng độ tin cậy về thông tin được trình bày trên tờ khai thuế TNDN theo yêu cầu của cơ quan thuế;

·        Xác định cơ hội tiết kiệm thuế mà Quý Công ty chưa tận dụng được cùng những rủi ro thuế tiềm tàng mà Công ty chưa nhận thấy;

·        Giảm thiểu khả năng bị cơ quan thuế ấn định mức phạt thuế do vi phạm về tuân thủ các quy định về thuế;

·        Tiết kiệm thời gian và chi phí của Quý Công ty khi giải trình với cơ quan thuế trong cuộc kiểm tra thuế hàng năm.

Các Dịch vụ khác