LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 105
Tổng số : 367533
ẤN PHẨM
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 - 2017


CHÍNH SÁCH MỚI

 

1.      Thông tư 58/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 13/06/2017 thay thế Thông tư 52/2013/TT-BTC, hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 


            Thông tư hướng dẫn các chính sách hỗ trợ về Thông tư quy định 3 mục hỗ trợ là hỗ trợ về bảo hiểm, hỗ trợ về chi phí đào tạo và miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 


            Theo đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay bảo hiểm cho các đơn vị sử dụng lao động tối đa 05 năm đối với người lao động cho các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuc 1 trong những trường hợp:

     

§  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

§  Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

§  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

      Người lao động là người dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn như sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng, bao gồm:

 

§  Chi phí đào tạo từ 3-4 triệu đồng/người/khóa học

§  Chi phí tiền ăn là 30.000 đồng/người/ngày thực học

§  Tiền đi lại từ 200.000- 300.000 đồng/người/khóa học.

Ngoài ra, doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo có Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giao nhận khoán có thời hạn từ 12 tháng trở lên nếu đáp ứng điều kiện về tỷ lệ lao động thiểu số (người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc thường xuyên) được áp dụng miễn giảm như sau:

§  Tỷ lệ lao động thiểu số từ 30% đến dưới 50% được giảm 50% tiền thuê đất trong năm

§  Tỷ lệ lao động thiểu số từ 50% được miễn tiền thuê đất trong năm

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/07/2017.

 

2.      Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế

Cụ thể, hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định gồm:

ü Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

ü Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;

ü Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự (Thông tư 156 không quy định);

ü Tài liệu về phân chia tài sản của chấp hành viên phải thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được (Thông tư 156 không quy định rõ điều này).

Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2017.

 

3.      Luật số 05/2017/QH14 ban hành ngày 12/06/2017 về Quản lý ngoại thương

Quản lý xuất nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

ü Chỉ áp dụng biện pháp quản lý theo điều kiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.

ü Việc áp dụng bảo đảm công khai, minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan quản lý nhà nước và của thương nhân.

ü Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

ü Chính phủ quy định:

+ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện;

+ Phương thức, phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục;

+ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

ü Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện và công bố điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 

4.      Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ lao động- thương binh và xã hội ban hành ngày 15/08/2017

 

Theo đó, quy trình cấp GPLĐ cho lao động nước ngoài như sau :

v  Người sử dụng lao động (NSDLĐ) khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đến cơ quan cấp GPLĐ qua cổng thông tin điện tử trước ít nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.

 

v  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ, cơ quan cấp GPLĐ trả lời kết quả qua thư điện tử cho NSDLĐ, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì đề nghị bổ sung.

 

v  Sau khi nhận được trả lời hồ sơ phù hợp, NSDLĐ nộp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đến cơ quan cấp GPLĐ để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

 

v  Cơ quan cấp GPLĐ phải trả kết quả cho NSDLĐ trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/10/2017.

 

 

5.      Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 do Ngân hàng nhà nước ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

 

Theo đó, Thông tư bỏ phạm vi điều chỉnh đối với việc đăng ký, đăng ký thay đổi, chế độ báo cáo đối với các Khoản vay nước ngoài của ngân hàng thương mại (NHTM) mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; bổ sung đối tượng NHTM là doanh nghiệp nhà nước vào phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh.

Cùng với đó, Thông tư còn bãi bỏ Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23/8/2011 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các NHTM là doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.      

Vui lòng bấm vào "Tải về" bên dưới để tải về bản đầy đủ của Bản tin pháp luật số tháng 8-2017