LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 65
Tổng số : 367493
ẤN PHẨM
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7-2017

CHÍNH SÁCH MỚI

 1.      Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Đấu thầu

số 43/2013/QH13 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật này quy định về đối tượng, nguyên tắc và chính sách hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một (1) trong hai (2) tiêu chí sau:

§  Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

§  Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ được nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách như:

ü  Hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN);

ü  Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;

ü  Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp NSNN.

Đáng kể là doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường trong một thời hạn nhất định, nếu là doanh nghiệp siêu nhỏ thì được áp dụng thủ tục thuế, chế độ kế toán đơn giản hơn. Ngoài ra, còn được hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong thời hạn tối đa 5 năm, trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài hay vốn nhà nước.

Đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn lệ phí làm thủ tục, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu, miễn lệ phí môn bài trong 3 năm và được miễn, giảm thuế TNDN, tiền sử dụng đất trong thời hạn nhất định.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

2.      Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Từ ngày 01/07/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017.

Đối tượng được hưởng trợ cấp trên là người đang hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và người làm công ăn lương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2017. Các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/07/2017.

3.      Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Theo đó, hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có một số nội dung mới đáng chú ý như:

Về thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

§  Bổ sung đối tượng là viên chức được miễn thi môn Pháp luật về thuế nếu có đủ điều kiện;

§  Giảm thời gian về điều kiện công tác trong ngành thuế để được miễn thi môn Pháp luật về thuế từ 05 năm xuống còn 03 năm;

§  Thêm trường hợp được miễn thi cả 02 môn (Pháp luật về thuế và Kế toán) cho người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán (trước đây chỉ có trường hợp đã có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được miễn);

Về hoạt động kinh doanh đại lý thuế:

§  Mở rộng đối tượng kinh doanh ngành nghề đại lý thuế thêm chi nhánh doanh nghiệp thay vì chỉ doanh nghiệp như trước đây;

§  Hồ sơ, biểu mẫu đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý thuế cũng có thay đổi, cụ thể gồm: thay Văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh đại lý thuế bằng Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý thuế và miễn nộp mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký hồ sơ thuế;

§  Bãi bỏ một số quy định về điều kiện làm đại lý thuế để phù hợp với pháp luật hiện hành như: (1) có đăng ký kinh doanh; (2) có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD; (3) có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

4.      Thông tư số 57/2017/TT-BTC ngày 02/06/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Một số thay đổi đáng chú ý:

ü  Bãi bỏ quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng;

ü  Doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng máy thực tế kinh doanh nhưng không vượt quá số lượng quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

ü  Được lựa chọn chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy;

ü  Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp được quyền thay đổi số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy;

Ngoài ra, Thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải bố trí các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h).

5.      Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Theo đó, thông tư ban hành khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm:

ü  Khoáng sản kim loại;

ü  Khoáng sản không kim loại;

ü  Sản phẩm của rừng tự nhiên;

ü  Hải sản tự nhiên;

ü  Nước thiên nhiên;

ü  Yến sào thiên nhiên.

Thêm vào đó, thông tư quy định một số trường hợp sẽ điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên như sau:

·        Khi giá tài nguyên biến động lớn trên thị trường: biến động trên 20% so với mức giá tối đa/tối thiểu của Khung giá;


·        Nếu phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định.


Vui lòng bấm vào "Tải về" bên dưới để tải về bản đầy đủ của Bản tin pháp luật số Tháng 7-2017.