LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 75
Tổng số : 367503
ẤN PHẨM
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ THÁNG 7-2018

1.        Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Theo đó, một số các thay đổi quan trọng được tóm tắt như dưới đây:

1.1  Đối tượng áp dụng

Mở rộng thêm đối tượng được thực hiện khuyến mại đối với thương nhân phân phối của thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

1.2  Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại

-  Bổ sung thêm sản phẩm KHÔNG được dùng làm hàng hóa khuyến mại bao gồm: xổ số, thuốc lá và sữa thay thế sữa mẹ.

-  Bổ sung thêm TIỀN vào loại hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định. 

1.3  Khuyến mại theo phương thức đa cấp

Các doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì mới được thực hiện chương trình khuyến mại theo mô hình đa cấp. 

1.4  Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

-  Hạn mức giảm giá tối đa của các hàng hóa, dịch vụ khuyến mại (“hạn mức khuyến mại”) là 50%;

-  Mức giảm giá tối đa 100% có thể được áp dụng đối với các chương trình khuyến mại (CTKM) tập trung do cơ quan Nhà nước chủ trì tổ chức hoặc tổ chức vào các dịp Tết, lễ, và các chương trình, hoạt động do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

-  Các sản phẩm không áp dụng hạn mức khuyến mại gồm:

+  Hàng hóa, dịch vụ thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+  Hàng thực phẩm tươi sống;

+  Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề kinh doanh; 

1.5  Thời gian khuyến mại

-  Tăng thời gian khuyến mại bằng hình thức giảm giá tới tối đa 120 ngày trong một năm (trước đây là 90 ngày). Số ngày giảm giá tối đa trong năm không bao gồm thời gian các chương trình theo hình thức giảm giá trong khuôn khổ CTKM tập trung;

-  Không quy định số ngày tối đa trong một CTKM giảm giá (trước đây quy định là 45 ngày).


Vui lòng bấm vào "Tải về" ở góc dưới bên phải để tải về bản đầy đủ của Bản tin pháp luật số Tháng 7/2018