LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 127
Tổng số : 374276
ẤN PHẨM
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ THÁNG 6-2018

1.        Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Bổ sung, làm rõ quy định về nội dung tối thiểu của quy định kiểm soát nội bộ của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp: “Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp.”

Bổ sung nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp: “Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

2.        Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng.

Đối với Khối Doanh nghiệp, mức lương cơ sở mới này ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp theo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm… Cụ thể, mức trần đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ 26 triệu đồng lên mức 27,8 triệu đồng; phụ cấp thai sản (02 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,6 triệu đồng lên mức 2,78 triệu đồng…

3.        Quyết định số 256/QĐ-BTC ngày 16/04/2018 của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế

Theo đó, mở rộng phạm vi thực hiện việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống công nghệ thông tin quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để quyết định lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế ngoài các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.


Vui lòng bấm vào "Tải về" bên dưới để tải về bản đầy đủ của Bản tin pháp luật số tháng 6/2018.