LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 70
Tổng số : 367498
ẤN PHẨM
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ THÁNG 4-2018

1.        Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018.

2.        Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn chi tiết các khoản quy định trong Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, và bổ sung một số điều liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, một số điểm nổi bật như sau:

-  Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: bổ sung, làm rõ thêm trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của cơ sở kinh doanh được xét hoàn thuế GTGT: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài;

-  Bổ sung quy định chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với trích khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ) trong trường hợp cụ thể: Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng một Phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ Điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng

-  Chi phí không được trừ liên quan đến mua bảo hiểm cho người lao động: Phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;

-   Làm rõ thu nhập chịu thuế TNCN liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán: trích dẫn rõ điều khoản quy định tại Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.


Vui lòng bấm vào "Tải về" góc bên dưới để tải về bản đầy đủ của Bản tin pháp luật AFA số Tháng 4/2018