LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 57
Tổng số : 367485
ẤN PHẨM
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2017


CHÍNH SÁCH MỚI

1.  Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 91 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, chiếm tỷ lệ 50% tổng số TTHC rà soát, cụ thể ở linh vực thuế như sau: 

·      Về thủ tục khai thuế TNCN: bỏ chỉ tiêu Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố và bổ sung số định danh cá nhân vào Tờ khai đối với các thủ tục:

o    Kê khai thay thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;

o    Kê khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng (BĐS, không phải là BĐS) thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;

o    Kê khai thuế đối với hộ gia đình có tài sản cho thuê;

o    Kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế;…

·      Với thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

o    Không khai thông tin về Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ cơ sở kinh doanh; chỗ ở hiện tại của chủ cơ sở kinh doanh; ngày sinh; quốc tịch;

o    Bổ sung số định danh cá nhân tại Tờ khai.

·      Về lĩnh vực thuế:

Thủ tục đăng ký dự thi và thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

o    Bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với.

o    Bổ sung trường thông tin về số định danh cá nhân

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn điều chỉnh nhiều thủ tục thuộc các lĩnh vực khác như chứng khoán; hải quan. 

Vui lòng bấm "Tải về" bên dưới để tải về bản đầy đủ Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2017