LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 56
Tổng số : 367484
ẤN PHẨM
KHÓA ĐÀO TẠO: NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP & THÔNG TƯ 41/2017/TT-BTC

Hình ảnh nội tuyến 1 Hình ảnh nội tuyến 3


KHÓA ĐÀO TẠO: NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP

& THÔNG TƯ 41/2017/TT-BTC


NGHỊ ĐỊNH 20 VÀ THÔNG TƯ 41: NHỮNG THAY ĐỔI CỰC KỲ QUAN TRỌNG SO VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT; VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN BEPS (CHỐNG XỐI MÒN CƠ SỞ TÍNH THUẾ & CHUYỂN LỢI NHUẬN) TẠI VIỆT NAM


Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tiếp theo đó, ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTC (“Thông tư 41”) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP và thay thế Thông tư 66/2010/TT-BTC.


Nghị định và Thông tư nêu trên cùng có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Áp dụng cho cả năm 2017, Nghị định 20 và Thông tư 41 chính thức hình thành bộ khung pháp lý về thuế liên quan đến giao dịch liên kết tại Việt Nam.


Nghị định 20 và Thông tư 41 đưa ra các thay đổi cực kỳ quan trọng so với quy định hiện hành về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết đang được nêu tại Thông tư 66/2010/TT-BTC” (“Thông tư 66”) và chính thức áp dụng một số đề xuất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (“OECD”) về việc Chống xói mòn cơ sở tính thuế & chuyển lợi nhuận (“BEPS”). Các nội dung mới trong Nghị định 20 và Thông tư 41 có tác động rất lớn đến yêu cầu tuân thủ của các doanh nghiệp lớn có giao dịch liên kết, cụ thể là đến mô hình các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty Mẹ - Con, Công ty Liên kết và đặc biệt là đến khối Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tập đoàn đa quốc gia.


Nghị định 20 và Thông tư 41 ban hành nhiều yêu cầu tuân thủ khắt khe hơn cho các Doanh nghiệp đang có giao dịch liên kết. Mặc dù cho đến ngày 01/05/2017, Nghị định 20 mới có hiệu lực thi hành nhưng nhiều tác động tiềm tàng của Nghị định 20 và Thông tư 41 có thể ảnh hưởng đến Doanh nghiệp cho cả năm 2017. Vì vậy, các Doanh nghiệp cần nhanh chóng nghiên cứu các ảnh hưởng này và chủ động có kế hoạch tuân thủ phù hợp.


Để nắm bắt được các nội dung chính của Nghị định 20 và Thông tư 41 và lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam, Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm câu trả lời cho các nội dung cơ bản sau đây:

o    Các thay đổi quan trọng nhất giữa Nghị định 20, Thông tư 41 và Thông tư 66 là gì?

o    Doanh nghiệp bị tác động như thế nào bởi Nghị định 20 và Thông tư 41?

o    Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp bao gồm những Hồ sơ gì?

o    4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết mới yêu cầu bổ sung thêm thông tin gì so với trước đây?

o    Doanh nghiệp có biết các yêu cầu thông tin trong mẫu Hồ sơ và Tờ khai mới?

o    Doanh nghiệp có biết một số quy định mới về chi phí được trừ được nêu trong NĐ 20 và TT 41?

o    Cam kết của Việt Nam về việc thực hiện lộ trình BEPS như thế nào? Nội dung nào của BEPS được thể hiện trong Nghị định 20 và Thông tư 41?

o    Doanh nghiệp bị tác động như thế nào với các nội dung mới này?

o    Doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế trong trường hợp nào? Làm sao để giảm thiểu rủi ro bị ấn định thuế?

o    Doanh nghiệp cần lên kế hoạch như thế nào để tuân thủ Nghị định 20 và Thông tư 41?


Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các tác động của Nghị định 20 và Thông tư 41 sẽ làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này (đặc biệt là thanh tra về giá chuyển nhượng đối với các giao dịch liên kết).


Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi trong Nghị định 20 và Thông tư 41, chỉ ra các tác động thuế và giải thích việc thực hiện lộ trình BEPS tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp như thế nào, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua; và trình bày đến Doanh nghiệp những so sánh về ảnh hưởng thuế một cách rõ ràng và cụ thể nhất, RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung  phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học:Hình ảnh nội tuyến 4 

THAM DỰ NGAY – ĐỂ PHÒNG TRÁNH

RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP!


Hình ảnh nội tuyến 5 


 Hình ảnh nội tuyến 6

·           Ông Lâm đã có hơn 26 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn trong nước và quốc tế trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Ông Lâm chuyên tư vấn cho khách hàng về thuế trong nước và các quy định tuân thủ liên quan đến đầu tư nội địa. Ông Lâm đã tích cực tham gia rất nhiều cuộc hội thảo về thuế với cơ quan thuế trong nước và với các khách hàng của mình.

·           Ông Lâm từng có trên 11 năm làm việc với cương vị là Trưởng phòng Tư vấn Thuế và Dịch vụ Doanh nghiệp của một tập đoàn kiểm toán hàng đầu trên thế giới (Big4), Ông Lâm đã từng được cử làm việc cho tập đoàn kiểm toán này tại Malaysia và Australia trước khi gia nhập vào đội ngũ quản lý của RSM Việt Nam. Ông Lâm đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về việc cơ cấu đầu tư, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường, các quy định về đầu tư nước ngoài, các quy định tuân thủ và lập kế hoạch thuế trong nước và quốc tế. Ông Lâm đã đại diện cho nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để làm việc với cơ quan thuế trong nước nhằm trình bày quan điểm, kiến nghị về chính sách về đầu tư nước ngoài, và đề nghị cải cách chính sách thuế.

·           Hiện nay, Ông Lâm là giảng viên của Môn Thuế Việt Nam (F6) trong Chương trình đào tạo chuyên ngành của ACCA (UK); đồng thời là giảng viên Môn Thuế Việt Nam của Đại học Bolton (UK). Ông Lâm đã phối hợp với RSM Việt Nam và AFA tổ chức nhiều buổi hội thảo, đào tạo thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.


Hình ảnh nội tuyến 9

    Để giữ chỗ Quý vị vui lòng click vào ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ:

     Hotline: 0932 567 742 (Ms. Quỳnh Thơ)  E-mail liên hệ: quynhtho.tran@rsm.com.vn

     Hotline: 0120.622.44.08 (Ms. Thu Thảo)  E-mail liên hệ: thuthao.afa@gmail.com

                     Thời gian: 8h30 - 16h30 ngày 25/10/2017

     Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam,

                                          Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

                                        

Số lượng chỗ ngồi có hạn

      Chúng tôi chỉ ưu tiên cho các Doanh nghiệp đăng ký trước!


 

ƯU ĐÃI: Miễn phí cho 01 học viên trong nhóm học viên đăng ký tham gia đang là Khách hàng của RSM Miền Trung và AFA, Giảm tiếp 200.000 VND nếu đóng phí trước 20/10/2017

               Giảm thêm 20% đối với nhóm từ 03 học viên trở lên.Hình ảnh nội tuyến 10