LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 120
Tổng số : 367548
TIN TỨC
HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN

Ngày 27/09/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có hiệu lực từ 20/10/2017.

Theo đó, trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) sẽ chi trả 80% tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 20% còn lại được trả khi kết thúc năm tài chính nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ mất 20% này.

Ngoài ra, đối với tiền thưởng hàng năm thì chỉ được trả tối đa 90%, 10% còn lại được công ty tạm giữ để thành lập quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ. Những ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được hưởng 10% còn lại, nếu có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì bị trừ đi 1/2 số tiền thưởng còn lại, nếu có từ 02 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì không được hưởng 10% này.

Thông tư không áp dụng với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty 100% vốn nhà nước được thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền gửi, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức xử lý mua bán nợ của Nhà nước. Các đối tượng này được thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đặc thù.

Bằng việc đưa ra quy định cụ thể trong việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng, Thông tư đã góp phần nâng cao vai trò, tính độc lập và hiệu quả của Ban kiểm soát trong các công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

thuvienphapluat.vn - 12/12/2017