LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 121
Tổng số : 367549
TIN TỨC
LƯƠNG HƯU KHÔNG GIẢM THEO CÁCH TÍNH MỚI MÀ CÓ THỂ TĂNG THÊM

Theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, đối với NLĐ về hưu kể từ ngày 01/01/2018 trở về sau sẽ được tính lương hưu theo cách mới tại Điều 74 của Luật BHXH 2014.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định của Luật BHXH 2014 được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ nêu trên được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, mức lương hưu của đa số NLĐ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 sẽ hưởng thấp hơn lương hưu của những NLĐ nghỉ hưu trước thời điểm 01/01/2018.

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo văn bản để trình Quốc hội thông qua về việc thay đổi lộ trình tính lương hương của NLĐ theo cách mới; trong đó, sẽ chưa áp dụng cách tính lương mới đối với NLĐ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018. Như vậy, đối với NLĐ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 vẫn được tính lương hưu theo cách hiện tại (không bị giảm lương hưu).

Mặt khác, căn cứ vào Khoản 3 Điều 74 và Điều 57 của Luật BHXH 2014, Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Bởi vậy, rất có thể trong năm 2018 Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng lương hưu cho phù hợp với việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và tăng trường kinh tế của đất nước.

(Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn)

danluat.thuvienphapluat.vn - 04/12/2017