LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 94
Tổng số : 367522
TIN TỨC
ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 15/08/2017, Bộ lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua cổng thông tin điện tử, có hiệu lực từ ngày 02/10/2017. Thông tư có những điểm nổi bật như sau:

-                     Phải thông báo nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài:

o   Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải kê khainộp báo cáo giải trình nhu cầu đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử;

o   Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

-            Đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài:

o   Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải kê khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định đến cơ quan cấp phép qua cổng thông tin điện tử.

o   Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghịphù hợp, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản cứng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp phép lao động để nhận kết quả

Kết quả sẽ được trả trong vòng 08 giờ làm việc kể từ khi cơ quan này nhận được hồ sơ.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ đăng ký cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài và hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đây là quy định nhằm cải thiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao tính thuận lợi trong các thủ tục xin giấy phép, từ đó cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp.
BantinPL - 22/11/2017