afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

CHI PHÍ TỪ THIỆN THÔNG QUA HIỆP HỘI CÓ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các khoản tài trợ, từ thiện thông qua các Hiệp hội có thắc mắc liệu các khoản này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Nếu có thì cần thu thập các chứng từ gì để được xem là đầy đủ, hợp lệ? Căn cứ trên các quy định hiện hành, chúng tôi xin đưa ra phương án xử lý như sau:

Liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp tham gia vào các Hiệp hội, thông thường sẽ có phát sinh các khoản chi như sau:

♥ Hội phí hàng năm

♥ Các khoản tài trợ

♥ Các khoản từ thiện

Theo quy định tại khoản 2, điều 6, thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

💢 Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.

💢 Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu dưới đây. Tóm tắt nội dung là các đối tượng được nhận tài trợ phải được thực hiện thông qua trường học, tài trợ trực tiếp cho trường học hoặc các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

💢 Tương tự như vậy cho: Chi tài trợ cho y tế, chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, chi tài trợ làm nhà cho người nghèo đều có thể thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

💢 Các khoản chi không được chi thông qua một tổ chức có chức năng huy động là: Chi tài trợ nghiên cứu khoa học, chi tài trợ cho các đối tượng chính sách, chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hồ sơ yêu cầu tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật phải cung cấp để doanh nghiệp chi tài trợ làm cơ sở đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN:

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ, nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Như vậy, để các khoản chi đóng góp quỹ, chi tài trợ, từ thiện thông qua các Hiệp hội được xem là chi phí được trừ thì các doanh nghiệp cần đảm bảo không thuộc các trường hợp không được trừ và có đầy đủ các chứng từ theo quy định như trên.

Ngày đăng: 31/12/2021 Lượt xem: 708 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chiều ngày 11.01.2022, trong Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Quốc hội đã thông qua chính sách miễn, giảm thuế:
Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) và bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Nghị định 102/2021/NĐ-CP (NĐ 102) của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, kế toán có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01.01.2022. Chúng tôi xin tóm tắt một số thay đổi quy định tại NĐ 102 so với Nghị định 125/2020/NĐ-CP (NĐ 125) trước đây như dưới đây
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Ngày 15.12.2021 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH (TT 18) quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động (NLĐ) làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  2.939.356
 58
English