afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

CÔNG BỐ 6 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 2

Ngày 06.07.2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2, bao gồm:

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính"

Trước đó, tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01.09.2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”

Vui lòng bấm vào link dưới đây để tải về Quyết định 1366 có 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2:

Ngày đăng: 20/07/2022 Lượt xem: 746 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 15.07.2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Ngày 12.07.2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử (sau đây gọi tắt là HĐĐT) Theo đó, để xử lý các vướng mắc trong triển khai, vận hành HĐĐT từ 01.07.2022, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung được chúng tôi tóm tắt như dưới đây
Ngày 16.06.2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW (NQ 18) Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.134.303
 19
English