afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua và ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13.06.2019, gồm 17 chương và 152 điều, quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước, trong đó có một số nội dung thay đổi đáng chú ý như dưới đây:

 Bổ sung áp dụng nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế.

 Làm rõ nội dung về  giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 Đăng ký thuế: bổ sung nội dung về khôi phục mã số thuế.

 Sửa đổi thời hạn kê khai, quyết toán thuế như sau:
* Thời hạn kê khai thuế quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (trước đây là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo);
👉 tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với kỳ khai thuế quý II, III và IV
* Thời hạn kê khai thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính); 
👉 tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch
* Thời hạn quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính);
👉 tức ngày 31.3 đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch (trước đây có thể là ngày 30.3 đối với năm nhuận hoặc 31.3 đối với năm không nhuận)
* Thời hạn quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán: Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (trước đây là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch);
👉 tức luật mới tăng thêm 30 ngày so với trước đây.

 Hồ sơ khai thuế: Tờ khai giao dịch liên kết là một tờ khai riêng biệt thuộc hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thay vì là các phụ lục đính kèm hồ sơ quyết toán thuế TNDN như hiện nay, được nộp kèm với Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 Bổ sung nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động  Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
* Bổ sung quy định thời hạn khai thuế bổ sung 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
* Bổ sung quy định: Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

Ấn định thuế:
* Bổ sung một số trường hợp bị ấn định thuế gồm:
👉 Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
👉 Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.
* Bổ sung căn cứ ấn định thuế gồm: 
👉 Cơ sở dữ liệu thương mại;
👉 Tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định của pháp luật về thuế.

 Bổ sung quy định đối với người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì người nộp thuế có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

 Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: bỏ quy định thời hạn 10 năm đối với việc bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền thuế phải nộp.

 Xóa nợ tiền thuế: Bổ sung quy định: trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do đã quá 10 năm, sau đó, người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở mới thì phải hoàn trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa.

 Bổ sung nội dung áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử phù hợp với các quy định hiện hành về  hóa đơn điện tử.

 Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: Bổ sung chức năng làm dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.07.2020. Đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01.07.2022.

🌀 Link download văn bản:
http://www.gdt.gov.vn/…/vVJNc4I…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Ngày đăng: 17/07/2019 Lượt xem: 8.126 In bài viết
TIÊU ĐIỂM
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chiều qua ngày 18.05.2020, tại cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định điều chỉnh tăng mức #giảm trừ gia cảnh và #người phụ thuộc khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể mức tăng như sau:
Pháp luật thuế không có điều khoản riêng áp dụng đối với người #bán_hàng_online, vì “bán hàng online” là một cách bán hàng, trong đó bán hàng qua facebook, zalo là phổ biến nhất. Quy định trong bài viết này chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:
Trong bản tin này, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến Quý vị thông tin về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hướng dẫn rõ việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa có Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 01.04.2020 hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội trước diễn biến khó lường, phức tạp và tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, ngày 09.04.2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Như tuần trước chúng tôi đã thông tin, đến hôm qua ngày 08.04.2020, Chính phủ đã chính thức thông qua Nghị định số 41/2020/NĐ-CP (“ND41”) về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, có hiệu lực chính thức ngay từ ngày ban hành 08.04.2020.
Ngày 18.03.2020 vừa qua, Bộ Lao động – thương binh và xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã trình Thủ tướng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19 với 6 nhóm chính sách hỗ trợ như sau:
Hôm qua ngày 16.03.2020, Bộ Tài chính đã chính thức thông qua Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) tại Việt Nam.
Ngày 24.02.2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04.10.2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@afac.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  0
 0
English