afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua và ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13.06.2019, gồm 17 chương và 152 điều, quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước, trong đó có một số nội dung thay đổi đáng chú ý như dưới đây:

 Bổ sung áp dụng nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế.

 Làm rõ nội dung về  giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 Đăng ký thuế: bổ sung nội dung về khôi phục mã số thuế.

 Sửa đổi thời hạn kê khai, quyết toán thuế như sau:
* Thời hạn kê khai thuế quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (trước đây là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo);
👉 tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với kỳ khai thuế quý II, III và IV
* Thời hạn kê khai thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính); 
👉 tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch
* Thời hạn quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính);
👉 tức ngày 31.3 đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch (trước đây có thể là ngày 30.3 đối với năm nhuận hoặc 31.3 đối với năm không nhuận)
* Thời hạn quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán: Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (trước đây là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch);
👉 tức luật mới tăng thêm 30 ngày so với trước đây.

 Hồ sơ khai thuế: Tờ khai giao dịch liên kết là một tờ khai riêng biệt thuộc hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thay vì là các phụ lục đính kèm hồ sơ quyết toán thuế TNDN như hiện nay, được nộp kèm với Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 Bổ sung nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động  Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
* Bổ sung quy định thời hạn khai thuế bổ sung 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
* Bổ sung quy định: Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

Ấn định thuế:
* Bổ sung một số trường hợp bị ấn định thuế gồm:
👉 Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
👉 Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.
* Bổ sung căn cứ ấn định thuế gồm: 
👉 Cơ sở dữ liệu thương mại;
👉 Tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định của pháp luật về thuế.

 Bổ sung quy định đối với người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì người nộp thuế có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

 Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: bỏ quy định thời hạn 10 năm đối với việc bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền thuế phải nộp.

 Xóa nợ tiền thuế: Bổ sung quy định: trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do đã quá 10 năm, sau đó, người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở mới thì phải hoàn trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa.

 Bổ sung nội dung áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử phù hợp với các quy định hiện hành về  hóa đơn điện tử.

 Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: Bổ sung chức năng làm dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.07.2020. Đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01.07.2022.

🌀 Link download văn bản:
http://www.gdt.gov.vn/…/vVJNc4I…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Ngày đăng: 17/07/2019 Lượt xem: 1.032 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thời hạn bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày càng tới gần. Theo đó, lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử được thực hiện trong vòng 24 tháng, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020.
Căn cứ tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015 về Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ), Luật quy định rõ các mức phạt đối với hành vi gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm theo từng trường hợp như tóm tắt dưới đây:
Trước đây, theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018
Căn cứ trên Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi có hiệu lực kể từ 01.01.2015, khi có Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm thì những lần khám bệnh sau đó trong năm, bệnh nhân sẽ được Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.
Căn cứ theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 01.07.2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng.
Các trường hợp được phép viết tắt trên hóa đơn được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC (bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC) thì tất cả tài sản cố định (TSCĐ) hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những trường hợp nhất định được quy định cụ thể. Theo đó, TSCĐ của doanh nghiệp chưa sử dụng hay đã sử dụng đều phải trích khấu hao.
Hiện nay, Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó đề xuất bãi bỏ 05 thủ tục trong đăng ký doanh nghiệp như sau
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.
Lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ 01.07.2019, theo đó, 6 khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội căn cứ theo lương cơ sở cũng sẽ tăng theo, bao gồm
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@afac.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  2.247.193
 32