afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua và ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13.06.2019, gồm 17 chương và 152 điều, quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước, trong đó có một số nội dung thay đổi đáng chú ý như dưới đây:

 Bổ sung áp dụng nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế.

 Làm rõ nội dung về  giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 Đăng ký thuế: bổ sung nội dung về khôi phục mã số thuế.

 Sửa đổi thời hạn kê khai, quyết toán thuế như sau:
* Thời hạn kê khai thuế quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (trước đây là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo);
👉 tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với kỳ khai thuế quý II, III và IV
* Thời hạn kê khai thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính); 
👉 tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch
* Thời hạn quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính);
👉 tức ngày 31.3 đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch (trước đây có thể là ngày 30.3 đối với năm nhuận hoặc 31.3 đối với năm không nhuận)
* Thời hạn quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán: Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (trước đây là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch);
👉 tức luật mới tăng thêm 30 ngày so với trước đây.

 Hồ sơ khai thuế: Tờ khai giao dịch liên kết là một tờ khai riêng biệt thuộc hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thay vì là các phụ lục đính kèm hồ sơ quyết toán thuế TNDN như hiện nay, được nộp kèm với Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 Bổ sung nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động  Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
* Bổ sung quy định thời hạn khai thuế bổ sung 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
* Bổ sung quy định: Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

Ấn định thuế:
* Bổ sung một số trường hợp bị ấn định thuế gồm:
👉 Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
👉 Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.
* Bổ sung căn cứ ấn định thuế gồm: 
👉 Cơ sở dữ liệu thương mại;
👉 Tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định của pháp luật về thuế.

 Bổ sung quy định đối với người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì người nộp thuế có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

 Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: bỏ quy định thời hạn 10 năm đối với việc bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền thuế phải nộp.

 Xóa nợ tiền thuế: Bổ sung quy định: trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do đã quá 10 năm, sau đó, người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở mới thì phải hoàn trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa.

 Bổ sung nội dung áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử phù hợp với các quy định hiện hành về  hóa đơn điện tử.

 Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: Bổ sung chức năng làm dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.07.2020. Đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01.07.2022.

🌀 Link download văn bản:
http://www.gdt.gov.vn/…/vVJNc4I…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Ngày đăng: 17/07/2019 Lượt xem: 3.842 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.
Sáng ngày 20.11.2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, gồm 17 chương, 220 điều, trong đó thể hiện được 16 điểm mới bao gồm 10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động và 6 điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động.
Theo Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, NLĐNN thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau:
Ngày 25/9/2019 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-BTC công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Tiếp nối các bản tin trước liên quan đến Hóa đơn điện tử, AFA xin tiếp tục gửi đến Quý Khách hàng thông tư mới nhất vừa được ban hành hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử
Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện Quyết định 480/QĐ -TTg ngày 18/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và thực hiện Nghị quyết 35/ NQ- CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020.
Ngày 04.09.2019 vừa qua, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 3509/TCT-DNL hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử, bao gồm một số nội dung quan trọng như dưới đây.
Ngày 08.7.2019, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành công văn số 53582/CT-TTHT về việc xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến.
Do yêu cầu sản xuất kinh doanh mà không ít doanh nghiệp hiện nay cần đến lao động làm thêm giờ. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng tới sức lao động cũng như thu nhập của người lao động (NLĐ), pháp luật đã quy định khá chặt chẽ về vấn đề này.
Ngày 08.08.2019 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC (TT48) hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư,
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@afac.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  2.290.834
 14