afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Ngày 15.07.2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố kèm theo Quyết định này:

*    Một (01) chế độ báo cáo mới ban hành, cụ thể:

§  Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử): theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) ngày 19.10.2020 của Chính phủ.

*     Bốn (04) chế độ báo cáo thay thế, bao gồm:

§  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: theo NĐ 123, thay thế cho Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

§  Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai giấy): theo NĐ 123, thay thế cho Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí.

§  Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế: theo Nghị định số 23/2021/TT-BTC ngày 30.03.2021 của Bộ Tài chính, thay thế cho Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước.

§  Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế: theo NĐ 123, thay thế cho Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử.

*     Ba (03) chế độ báo cáo bãi bỏ, bao gồm:

§  Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn: theo NĐ 123.

§  Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử: theo NĐ 123 và Thông tư 78/2021/TT-BTC (TT 78) ngày 17.09.2021 của Bộ Tài chính.

§  Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu CTT 25/AC): theo NĐ 123 và TT 78.

Ngày đăng: 03/08/2022 Lượt xem: 331 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 12.07.2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử (sau đây gọi tắt là HĐĐT) Theo đó, để xử lý các vướng mắc trong triển khai, vận hành HĐĐT từ 01.07.2022, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung được chúng tôi tóm tắt như dưới đây
Ngày 06.07.2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2, bao gồm
Ngày 16.06.2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW (NQ 18) Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.134.479
 195
English