LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 136
Tổng số : 367564
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ
Các mức phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ mới nhất
Bắt đầu từ ngày 2/3/2014 các mức xử phạt liên quan đến vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ thực hiện theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC. Theo đó chúng ta có các mức phạt cụ thể cho từng hành vi sai phạm như sau:
Chi tiết
Mức phạt chậm nộp tiền thuế
Kể từ ngày 01/01/2015, theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế đã bỏ mức 0,07%, mức tiền phạt chậm nộp chỉ còn 0,05% mỗi ngày.
Chi tiết
Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Khi vi phạm Luật Thuế doanh nghiệp của bạn có thể bị xử phạt theo các hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính
Chi tiết