LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 139
Tổng số : 367567
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
FirstPrevTrang 1 / 2NextLast
Các đối tượng không chịu thuế GTGT
Các đối tượng hàng hóa không chịu thuế GTGT được quy định trong luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13, được hướng dẫn bởi thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13 của Bộ tài chính
Chi tiết
Các đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 0%
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.
Chi tiết
Các đối tượng và mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5%
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% được quy định tại luật thuế GTGT số 13/3008/QH12, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 31/2013/QH13, hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.
Chi tiết
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định chi tiết tại Điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
Chi tiết
Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mới nhất
Việc xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý được quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau này được sửa đổi bởi Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Chi tiết
FirstPrevTrang 1 / 2NextLast