LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 278
Tổng số : 362131
VĂN BẢN
HỎI ĐÁP VỀ THUẾ 08.2015 - 1

I.       Thuế TNDN:

1.      DN có phát sinh chi phí dầu năm 2014 nhưng sang năm 2015 mới hạch toán vào chi phí vậy chi phí trên có được xem là hợp lý không? thuế của chi phí trên có được khấu trừ không? Văn bản nào hướng dẫn?

Trả lời:

 

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, TT 78 /2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định:

           “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

 b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

 

Tuy nhiên, khoản 2.31, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên có quy định các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế thì không được tính vào CP được trừ (trừ một số khoản chi được quy định)

 

 Theo đó, khoản chi tiền dầu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6, TT 78/2014/TT-BTC thì sẽ được tính vào CP được trừ nhưng phải khớp vào doanh thu của năm 2014. Quý DN sẽ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN năm 2014, quý DN tham khảo quy định về Khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại khoản 5, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế, T156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 có hiệu lực 6/11/2013.

 

II.    Hóa đơn chứng từ:

1.      Tháng 8/2014 : doanh nghiệp làm mất 02 hoá đơn liên 2 , liên giao cho khách hàng trên đường mang giao cho khách hàng. Các hóa đơn này vẫn được kê ra đầu ra và nộp thuế GTGT như bình thường. Doanh nghiệp đã làm thông báo mất hóa đơn và nhận được biên bản và quyết định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn theo khoản 4, Điều 38 thông tư 109/2013/ Đến 6 tháng sau, DN đã tìm lại được hai hóa đơn đã thông báo mất. Vậy DN có nên làm thông báo tìm thấy hóa đơn hay để xin huyer quyết định bị phạt không ạ? Điều này có được quy định tại văn bản nào không?

Trả lời:

 

Theo khoản 4 Điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 - hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định về mất hóa đơn .

 

“ Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

 

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

 

…”

 

Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp cty tìm được hóa đơn sau khi cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt thì quyết định xử phạt vẫn có hiệu lực và không thể thay đổi.

Các văn bản khác