LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 206
Tổng số : 362059
VĂN BẢN
HỎI ĐÁP VỀ THUẾ 07.2015 - 2

I.       Thuế GTGT:

1.      Thuế GTGT hàng hóa đã khấu trừ nhưng sau đó không đạt chất lượng phải đi tiêu hủy. Như vậy số thuế GTGT này doanh nghiệp có được khấu trừ hay phải kê khai điều chỉnh bổ sung giảm phần thuế bị tiêu hủy?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

 Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: …các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa không đạt chất lượng, phải tiêu hủy thì để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Công ty phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh hàng hóa tổn thất không được bảo hiểm bồi thường.


2.      Trường hợp nhận hàng mẫu (không phải thanh toán) từ nhà cung cấp, sau đó xuất hàng mẫu cho khách hàng (không thu tiền của khách hàng) thì:

+ Đầu ra: có phải kê khai, nộp thuế GTGT?

+ Đầu vào: có được khấu trừ hay không?


Trả lời: 

Căn cứ điểm 2.4 khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu…đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

a)      Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT” 

Theo quy định trên, trường hợp Công ty nhận hàng mẫu không phải thanh toán sau đó xuất cho khách hàng không thu tiền thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ hàng mẫu không thu tiền. Do quy định trên hóa đơn không có giá và thuế GTGT vì vậy công ty không phải kê khai thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp trên hóa đơn hàng mẫu không thu tiền có ghi giá và thuế GTGT là không đúng quy định.


II.    Thuế TNDN:

1.      Công ty có thuê xe ô tô của cá nhân, sau đó cá nhân này làm thủ tục tại cơ quan thuế để mua hóa đơn xuất cho Công ty. Như vậy, khi công ty thanh toán khoản tiền thuê xe này (30 triệu/1 tháng) bằng tiền mặt thì khoản này có phải khoản phí được trừ hay không?

Trả lời: 

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :

“1. …Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a)       Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b)       Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật 

c)        Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.” 

Theo quy định trên, khi công ty thuê ô tô của cá nhân có hóa đơn với số tiền thanh toán 30 triệu đồng/ tháng thì để được tính vào chi phí được trừ công ty phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Các văn bản khác