LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 215
Tổng số : 362068
VĂN BẢN
HỎI ĐÁP VỀ THUẾ TNDN 07.2015

Doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN năm 2011 phát sinh số lỗ là 130 triệu đồng. Sang năm 2012 doanh nghiệp phát sinh lãi là 100 triệu đồng nhưng doanh nghiệp không chuyển số lỗ từ năm 2011 sang, do đó năm 2012 doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN bình thường. Vừa rồi, khi quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp phát sinh lãi là 140 triệu đồng. Vậy xin hỏi doanh nghiệp được chuyển số lỗ 130 triệu của năm 2011 vào năm 2013 không?

Trả lời:

Theo nguyên tắc chuyển lỗ khi quyết toán thuế TNDN, nếu DN bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo; thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Do đó, năm 2011 Công ty phát sinh lỗ 130 triệu, năm 2012 phát sinh thu nhập chịu thuế 100 triệu thì Công ty phải chuyển toàn bộ số lỗ 130 triệu của năm 2011 vào thu nhập chịu thuế năm 2012, số lỗ còn lại của năm 2011 là 30 triệu Công ty được chuyển vào các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm 2012.

Do vậy, Công ty được kê khai bổ sung, điều chỉnh kê khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp tính đến thời kỳ điều chỉnh kê khai thuế có phát sinh số thuế TNDN nộp thừa thì Công ty được trừ vào số thuế phát sinh phải nộp hoặc đề nghị hoàn trả.

 

Trong TT 151/2014/TT-BTC khoản chi có tính chất phúc lợi khác chi trực tiếp cho NLĐ. Công ty chi tiền lì xì đầu năm, tiệc tất niên hoặc trả bằng tiền, thưởng không vắng mặt trong 1 năm làm việc, thưởng cho CNV nào làm việc trên 10 năm….cho hỏi những khoản này có thuộc tính chất phúc lợi khác.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 1, TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 thì khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị ....những khoản chi có tính chất phúc lợi khác sẽ được tính vào CP được trừ.

Theo đó, các khoản cty chi tiền lì xì đầu năm, tiệc tất niên hoặc trả bằng tiền, thưởng không vắng mặt trong 1 năm làm việc, thưởng cho CNV nào làm việc trên 10 năm…có thể được coi là những khoản chi có tính chất phúc lợi khác và nếu quý DN có khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì các CP này sẽ được tính vào CP được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không quá 1 tháng lương thực tế bình quân của doanh nghiệp.

Các văn bản khác