LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 133
Tổng số : 374282
VĂN BẢN
CÁCH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP GHI SAI HÓA ĐƠN GTGT

Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày tháng…Tất cả những sai sót đó sẽ làm cho hóa đơn không hợp lệ. Vì vậy kế toán cần phải biết cách xử lý những sai sót đó khi gặp phải viết sai hóa đơn GTGT.

Sau đây bài viết sẽ tổng hợp cách xử lý một số trường hợp ghi sai hóa đơn, được hướng dẫn tại Điều 20 Thông ty 39/2014/TT-BTC)

1.      Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống hóa đơn:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2.      Viết sai hóa đơn nhưng đã xé khỏi cuống hóa đơn:

a)      Chưa kê khai thuế:

-          Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

-          Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới theo đúng quy định

Chú ý: Theo hướng dẫn mới nhất tại Điều 20: Xử lý hóa đơn đã lập của Thông tư 39/2014/TT-BTC thì kế toán không cần phải làm Biên bản hủy hóa đơn nữa, chỉ cần làm Biên bản thu hồi hóa đơn là đủ, vì về bản chất việc lập Biên bản hủy hóa đơn là để cam kết bên mua không kê khai hóa đơn đã lập sai trước đó vào bảng kê mua vào, còn khi thu hồi được hóa đơn đã lập sai thì chắc chắn là công ty mua không thể kê khai được vì không còn hóa đơn.

Hóa đơn viết sai người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế.

b)      Đã kê khai thuế

-          Bước 1: Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót

-          Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu …

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm, khi viết hóa đơn chúng ta không được ghi âm (-), còn khi kê khai thuế, các bạn đặt giá trị (số tiền) trong dấu ngoặc đơn (…).

Tức là trong kỳ lập hóa đơn điều chỉnh đó, người bán sẽ kê vào phụ lục 01 bảng kê hàng hóa bán ra, còn bên mua kê vào phụ lục 02 – hàng hóa mua vào.

Các văn bản khác