LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 223
Tổng số : 362076
VĂN BẢN
ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ cao Đà Nẵng. Trong đó, nội dung nổi bật liên quan đến chính sách ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao này như sau:

· Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ cao.

· Áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ cao có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

· Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ dự án nhà ở xã hội đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao.

· Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ cao.

Nghị định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2018, đưa ra những chính sách nhằm thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng cho giai đoạn tăng tốc mục tiêu 2018-2025.

Các văn bản khác