LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 236
Tổng số : 362089
VĂN BẢN
CÁCH ĐƯA TIỀN NHÀ VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

Theo điểm 2.5, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân:

“- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

 Cụ thể cho từng trường hợp:

a.     Nếu tổng tiền thuê nhà dưới 100 triệu/năm:

- Theo Khoản 7 Điều 1, Thông tư 119/2014/TT-BTC:

Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê nhà dưới 100 triệu/năm hoặc dưới 8,4 triệu/tháng thì: Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn bán lẻ.

- Từ ngày 1/1/2017 theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP: Nếu cá nhân, hộ kinh doanh có Doanh thu dưới 100tr/năm thì sẽ được miễn thuế môn bài.

 

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp thuê nhà với tổng số tiền thuê dưới 100 triệu/năm, hồ sơ để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý gồm:

+ Hợp đồng thuê nhà;

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà (không bắt buộc chuyển khoản).


b.    Nếu tổng tiền thuê nhà trên 100 triệu/năm:

- Nếu tổng tiền nhà trên 100 triệu/năm thì hộ gia đình, cá nhân cho thuê (hoặc bên doanh nghiệp nộp thay) phải khai, nộp thuế. Dựa vào các chứng từ nộp thuế, Doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí, cụ thể như sau:

+ Các loại thuế phải nộp:

§  Thuế môn bài;

§  Thuế GTGT = Doanh thu x 5%

§  Thuế TNCN = Doanh thu x 5%

- Hồ sơ để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý gồm:

+ Hợp đồng thuê nhà;

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà;

+ Chứng từ nộp thuế.

- Trường hợp Hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận tiền thuê nhà chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và Công ty nộp thay cho cá nhân thì Công ty được tính vào chi phí được trừ tống số tiền thuê nhà bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

 

Các văn bản khác