LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 122
Tổng số : 374271
GIỚI THIỆU
PHÍ DỊCH VỤ

Chúng tôi hiểu rằng giảm thiểu chi phí luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu giá phí bằng cách cử những nhóm nhân viên có năng lực và hiểu biết đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng, có trình độ và kinh nghiệm tương xứng cho công việc, đã từng tham gia kiểm toán các khách hàng có đặc thù hoạt động tương tự, để từ đó có thể giảm tối đa số giờ tính phí. Chúng tôi tin rằng mức giá phí của chúng tôi là tương xứng với những nỗ lực, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc.

Giá phí dịch vụ được xác định trên cơ sở thời gian và năng lực của các Kiểm toán viên thực hiện công việc kiểm toán cũng như hiệu quả công việc mang lại.

Trên cơ sở khối lượng công việc thực tế từ việc khảo sát của các Kiểm toán viên AFA, Chúng tôi sẽ dự kiến mức phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính thường niên phù hợp cho Quý công ty.

Thời gian kiểm toán báo cáo tài chính thường niên do Quý Công ty yêu cầu nhưng để thuận lợi cho việc lên kế hoạch kiểm toán, Quý công ty cần báo trước cho chúng tôi trong thời gian 10 ngày. Việc kiểm toán dựa trên các báo cáo tài chính được lập bởi Quý Công ty, ký đóng dấu gửi kiểm toán viên trước khi bắt đầu công việc kiểm toán. Tùy theo yêu cầu của Công ty, việc kiểm toán có thể tiến hành qua 2 giai đoạn (9 tháng đầu năm và Quý 4 hàng năm).