LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 160
Tổng số : 374309
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU VỀ AFA

Công ty TNHH Kim toán và Thẩm định giá AFA tiền thân là Công ty TNHH Kiểm toán AFA (sau đây gi tt là AFA) là mt t chc kim toán độc lp hot động ti Vit Nam. AFA cung cp đầy đủ các dch v giá tr gia tăng như kim toán, kế toán, tư vn thuế, tư vn tài chính và đầu tư, tư vn qun tr, đào to và h tr tuyn dng cho các doanh nghip.

AFA được điu hành bi đội ngũ lãnh đạo và kim toán viên có nhiu năm kinh nghim làm vic cho các hãng kim toán ln ca Vit Nam. Chuyên nghip, tâm huyết vi ngh, năng động, sáng to trong công vic cùng vi trình độ chuyên môn cao, được đào to thường xuyên liên tc trong nước và quc tế, đội ngũ AFA đã tham gia kim toán và tư vn cho các Doanh nghip thuc nhiu thành phn kinh tế, các D án Quc tế hot động trong nhiu lĩnh vc khác nhau.

AFA hot động theo phương châm Luôn đồng hành cùng doanh nghip" và luôn đề cao nguyên tc độc lp, khách quan, trung thc và bí mt s liu ca khách hàng. Vi mc tiêu giúp khách hàng và các bên khách quan bo v quyn li hp pháp ca mình, cung cp nhng thông tin thiết thc và các gii pháp ti ưu cho vic qun tr và điu hành doanh nghip, AFA cam kết mang đến cho khách hàng các dch v chuyên ngành vi cht lượng cao nht và tham gia vào s phát trin bn vng ca nn kinh tế Vit Nam.

Những thế mạnh sau đây làm nên bản sắc và chất lượng dịch vụ của chúng tôi, đó là:

·           Hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về thị trường trong nước và quốc tế;

·           Am hiểu về đặc điểm của nhiều ngành nghề kinh doanh;

·           Thường xuyên được mời tham gia các Hội thảo về chuẩn mực kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế tại Việt Nam;

·           Ban lãnh đạo và nhân viên đã có nhiều năm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn của Việt Nam. Chuyên nghiệp, tâm huyết với nghề, có trình độ, năng động và sáng tạo trong công việc. Được đào tạo thường xuyên liên tục trong nước và các chương trình quốc tế;

·           Các cuộc kiểm toán tại doanh nghiệp sẽ do các nhân sự chủ chốt của AFA tham gia trực tiếp, nhằm phát huy tối đa việc tư vấn, hỗ trợ cho quý khách hàng.